8 September, 2017

DANH MỤC KT VỀ ỨNG DỤNG CNTT TRONG LĨNH VỰC Y TẾ

Thông tư bộ Y Tế về triển khai ứng dụng nền tảng công nghệ thông tin vào phòng khám, bệnh viện