Quản lý dược
30 August, 2017
Quản lý nội trú
30 August, 2017
uản lý khoa khám bệnh

1

Đăng ký khám bệnh.

2

Thu viện phí khám bệnh(thu phí, bảo hiểm y tế).

3

Quản lý nhập,xuất phòng khám.

4

Quản lý các lần đến khám trong suốt cuộc đời bệnh nhân.

5

Cấp đơn thuốc trên máy.

6

Chuyển đơn thuốc đến nhà thuốc.

7

Yêu cầu cận lâm sàng phòng khám.

8

Chuyển các dịch vụ cận lâm sàng tới bộ phận cận lâm sàng.

9

Xem kết quả cận lâm sàng trên mạng.

10

Quản lý các tủ thuốc,vật tưtiêu hao tại các phòng khám

11

Quản lý hẹn bệnh nhân tái khám.

 

12

Báo cáo sổ khám bệnh (theo mẫu bộ y tê )

13

Danh sách đăng ký khám bệnh

14

Danh sách khám bệnh

 

15

Thông tin chuyển viện (danh sách bệnh nhân chuyển viện )theo mẫu

qui định

 

 

 

 

16

Các báo cáo cho phòng khám

–    Báo cáo danh sách bênh nhân khám hàng ngày, tháng, năm…

–    Báo cáo bệnh nhân khám theo các đối tượng: BHYT, thuphí 

–  Báo cáo  tình hình bệnh tật tử vong tại phòng khám: số bệnh nhân cấp toa cho về ,số bệnh nhân nhập viện,số bệnh nhân điều trị ngoại trú…

–    Tìm kiếm bệnh nhân đã khám tại bệnh viện.