Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An
8 September, 2017

Địa chỉ:  402 Lê Văn Hiến, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng